Wszystko o domu

Nauczanie informatyczne

Home  >>  it  >>  Nauczanie informatyczne

Sprawiać wrażenie by mogło, że informatyka to dość niedawno dodany temat w murach szkoły, lecz nic bardziej błędnego, albowiem prymarne konwersatoria ujawniały się regularnie w dwóch szkołach we Wrocławiu już w latach 60 XX wieku, wtedy zajęcia dokonywały się na Uniwersytecie Wrocławskim. Natomiast w ogólny obręb rąk PC-ty zaczęły przybywać w latach 80 XX wieku, wtedy pecety nadarzyły się generalne a także ogólnodostępne, tytułowano je wtenczas osobistymi pecetami. W roku 1985 ujawnił się główny ogólnopolski program nauczania informatyki w technikach, ułożony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne jak również autoryzowany przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania.

Pierwsze zajęcia w szkole były poświęcone głównie planowaniu komputerów, na okoliczność, iż nie było programu konsumpcyjnego i szkoleniowego oraz nie bywała jeszcze wtenczas sieć komputerowa.

Kiedy z czasem ujawniło się już software zdecydowanie bardziej przygotowawcze, wtenczas wzrastało zaciekawienie programami. Natomiast w liceach kładziono już większy wpływ na zdolności poszukiwania a także spożytkowania wiadomości oraz tak też się robi po obecny czas.


Comments are closed.